កំណាព្យបទពាក្យ៧

ចុងជួន
ចុងជួនបទពាក្យ៧
 
ឧទាហរណ៍១៖ អំពីមនុស្សលោក

មនុស្សកើតមកមានចិត្តខុសគ្នា   មានខ្លះមាយាខ្លះស្មោះត្រង់
ខ្លះចេះរក្សាខ្លះបោះបង់   ខ្លះទៀតលិចលង់ខ្លះថ្កើងថ្កាង។
មានខ្លះកោងកាចខ្លះគួរសម   ខ្លះទៀតរមទម្យខ្លះដើរកាង
ខ្លះទន់ខ្សោយខ្លះមានសំអាង   ខ្លះលេងចាយរាងខ្លះទុយមុយ។
មនុស្សខ្លះរឹងប៉ឹងខ្លះបារម្ភ   ខ្លះទៀតស្អាតស្អំខ្លះក្លិនស្អុយ
ខ្លះទៀតហ៊ឺហារខ្លះអត់លុយ   ខ្លះហ៊ានប្រថុយខ្លះរអារ។
រីឯអ្នកខ្លះសែនខ្មាសអៀន   អ្នកខ្លះចិត្តហ៊ានឥតឧបមា
អ្នកខ្លះប្រឹងរៀនចិត្តឧស្សាហ៍   អ្នកខ្លះខ្ជីខ្ជារច្រអូសខ្ជិល
ឯអ្នកខ្លះវិញសែនសុភាព   រាបសារមិនប្រៀបនឹងអ្នកខិល
មានមាត់និយាយតែងរអិល   ចេកចូចវល់វិលប៉ះពាល់កេរ្តិ៍។

 
ឧទាហរណ៍២៖ អំពីការតស៊ូ ព្យាយាម

មនុស្សយើងរស់នៅជាមួយគ្នា   សាមគ្គីសាមគ្គាដើម្បីជ័យ
ជំនះឧបសគ្គដោយឥតភ័យ   ត្រូវតែប្រល័យដោយបញ្ញា។
បញ្ញាមនុស្សលោកគ្មានព្រំដែន   រាប់ពាន់ម៉ឺនសែនមិនហ៊ានថា
អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគ្រប់ប្រការ   សម្រេចក្រលាដោយរីករាយ។
មើលសត្វស្រមោចប្រឹងតស៊ូ   ធ្វើការយូរៗរឹតសប្បាយ
មិនគិតខ្លួនតូចតាមរាងកាយ   ហាក់ដូចមិនងាយនឹងធ្វើបាន។

 
ដោយ៖ សេដ្ឋា

Ref: http://kh.setha.info/edu-poe/35-edu-poe-0001.html

2 Responses to “កំណាព្យបទពាក្យ៧”

  1. bunchhel Says:

    អត់ធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មកំណាព្យសោះសេដ្ឋា 😀
    ខ្ញុំក៏ចូលចិត្តកំណាព្យដែរ បើទំនេរចូលអានលេងផង! 😉
    http://poem1by1.blogspot.com/

  2. sokchhavorn Says:

    កំនាព្យកាព្យក្លោងផ្ចង់គំនិត ប្រាយផ្សាយគំនិត​ពិតជាសម


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: