១. ធ្វើ​គុណ​គេ​កុំ​​សំដែង តែង​កុំ​បំភ្លេច​គុណ​របស់​គេ។


សុភាសិត​នេះ ចាស់​បុរាណ​យើង​មាន​បំណង ចង់​អប់រំ​មនុស្ស​យើង​ឲ្យ​មាន​ចិត្ត​ស្មោះ​ស​នៅ​ពេល​ធ្វើ​គុណ​ទៅលើ​អ្នក​ដទៃ មាន​ន័យ​ថា​ជួយ​អ្នក​ដទៃ​ត្រូវ​ជួយ​ឲ្យ​អស់ពី​ចិត្ត​ដោយ​មិនមាន​នឹកនា​ថា​នឹង​ទទួល​បាន​សំណង​អ្វី​ពី​អ្នក​នោះ​វិញ​ឡើយ។ ម្យ៉ាងទៀត​បើ​អ្នក​ត្រូវ​បាន​គេ​ធ្វើ​គុណ ឬ​ជួយ​នោះ មិនត្រូវ​ធ្វើជា​មិនដឹង​មិនឮ ឬ​ភ្លេច​ថា​អ្វី​ដែល​គេ​បាន​ជួយ​នោះ​ឡើយ។

Advertisements

2 Responses to “១. ធ្វើ​គុណ​គេ​កុំ​​សំដែង តែង​កុំ​បំភ្លេច​គុណ​របស់​គេ។”

  1. Pheak Says:

    I like this proverb so much…:)

  2. Sophie Says:

    I think this proverb inspires me so much. I am now in this kind of situation. I thought I was the kindest woman among my friends but once or twice I tended to show others that I am the best. I will keep this one in my mind. Thanks.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: