គ្រោះថ្នាក់អគ្គីភ័យ (កំប្លែង)


ពាក់កណ្តាលអាធ្រាត ពេលពូ មេត ក្រោកទៅបង់ជើងរួច គាត់ឃើញភ្លើងកំពុងតែឆាបឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅនៅផ្ទះ គាត់។ គាត់ទាញទូរស័ព្ទចុចទៅភ្នាក់ងារអគ្គីភ័យភ្លាមមួយរំពេច។
ភ្នាក់ងារអគ្គីភ័យ៖ អាឡូ! ជម្រាបសួរ?
ពូមេត៖ ជួយផងលោក! ផ្ទះខ្ញុំកំពុងត្រូវភ្លើងឆេះ!
ភ្នាក់ងារអគ្គីភ័យ៖ តើឆេះនៅទីណាពូ?
ពូមេត៖ ឆេះនៅផ្ទះបាយលោក…
ភ្នាក់ងារអគ្គីភ័យ​៖ ខ្ញុំចង់ដឹងថាពូនៅម្តុំណាដែរ???
ពូមេត៖ ខ្ញុំកំពុងឈរនៅត្រង់មាត់បង្អួច បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវណាក្មួយ។
ភ្នាក់ងារអគ្គីភ័យ៖ មិនមែនអញ្ចឹងទេ!  គឺខ្ញុំចង់ដឹងថាផ្ទះពូនៅទីកន្លែងណាដែរ???
ពូមេត៖ OK! OK! ផ្ទះខ្ញុំនៅលើឡាវគេបង្អស់!
ភ្នាក់ងារអគ្គីភ័យ៖ Oh my god!!! ស្ទះខ្ញុំស្លាប់ឥឡូវហើយ!

One Response to “គ្រោះថ្នាក់អគ្គីភ័យ (កំប្លែង)”

  1. អគ្គលីបុត្រ Says:

    ទំរាំ​រៀប​រាប់​ចប់ ឆេះ​មត់ដូចអាច់​ទីទុយចឹង!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: