ព្រះពុទ្ធ​ទាំង​ប្រាំ​អង្គ​ដែល​ត្រាស់ដឹង​ក្នុង​ចក្រវាឡ


ព្រះពុទ្ធដែលអាចត្រាស់ដឹងនៅលើចក្រវាឡយើងនេះមាន ៥អង្គ ដែលមានព្រះពុទ្ធ ៤អង្គហើយបានត្រាស់ដឹង និងនៅសល់មួយអង្គ ទៀតគឺព្រះសិអារ្យមេត្រីយ៍។ ព្រះពុទ្ធទាំង ៥អង្គគឺ៖

 • កោនាគមនោ (តំណាងដោយសត្វនាគ)
 • កុកសន្ធោ (តំណាងដោយសត្វមាន់)
 • កស្សបោ (តំណាងដោយសត្វអណ្តើក)
 • សមណគោត្តម (តំណាងដោយសត្វគោ) (សាសនាព្រះពុទ្ធបច្ចុប្បន្ន)
 • ព្រះសិអារ្យមេត្រីយ៍ (តំណាងដោយសត្វ សិង្ហ)

3 Responses to “ព្រះពុទ្ធ​ទាំង​ប្រាំ​អង្គ​ដែល​ត្រាស់ដឹង​ក្នុង​ចក្រវាឡ”

 1. Samady KS Says:

  ចុះ​ថ្ងៃ​ណា​ទើប​ព្រះ​ពុទ្ធិ​មួយ​អង្គ​ទៀត​មក​​ដល់​?

  • sethaiech Says:

   ប្រហែល​ជា​រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ ក្រោយ​ពេល​ដែល​សាសនា​ព្រះពុទ្ធ​បច្ចុប្បន្ន​សាបសូន្យអស់​រលីងទៅ។

 2. KEO Says:

  សាសនារបស់ព្រះពុទ្ធព្រះនាមសេអារ្យមេត្រីយ៏និងមកលុះផុតកប្ប​សាសនាព្រះពុទ្ធសាមណគោត្តម(គំរប់៥០០០ឆ្នាំ)។តែអ្នកនិងបានជួប
  ព្រះអង្គចុះមកជួយលើកសាសនាព្រះសាមណគោត្តមនាចុង២០១២រហូត២០១៤​។
  បើចង់ទាន់ចូរអ្នកឈប់វង្វេងវាលបីនិងកុំឲ្យធ្លាក់អន្លង់បួន
  (លោកសង្ឃបង់វិន័យសត្វភពត្រែបង់ព្រះធរណីដូនជីស៊ីផ្ទីបន្លាតាអាចារ្យ
  ពុលក្តួច)។


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: