តាឥសីតាំងសិល្ប៍ (កំប្លែង)


តាឥសីមួយអង្គបានតាំងសិល្ប៍ជាយូរមកហើយ។ អ្នកទេសចរណ៍ម្នាក់ដើរលេងក្នុងព្រៃបានប្រទះឃើញ ហើយបាន លុតជង្គុងសំពះ រួចសួរទៅកាន់តាឥសីនោះថា៖
អ្នកទេសចរណ៍៖ លោកតា…! តើលោកតាតាំងសិល្ប៍នៅទីនេះយូរប៉ុណ្ណាហើយ? ចុះសព្វថ្ងៃបានអ្វីឆាន់ទៅ?
តាឥសី៖ អត្មាតាំងសិល្ប៍នៅទីនេះជាង ៥០ឆ្នាំមកហើយមិនដែលនិមន្តចេញពីព្រៃនេះទេ ហើយយុទ្ធសិល្ប៍បានធ្វើ ឲ្យអត្មាលែងឃ្លាន លែងហេវអ្វីទាំងអស់។
អ្នកទេសចរណ៍ឮដូចនោះ រន្ធត់ចិត្ត និងកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំង គាត់ក៏បានដកនំប៉័ង Hamburger មួយដុំ ប្រគេនទៅ លោកតាឥសីដើម្បីជាចង្ហាន់។
តាឥសី៖ អឺ…! សូមជូនមៈ ជូនផល! … អេ….! ចុះឯណាសម និងកាំបិត…! ក្រែងគេឆាន់វាដោយប្រើសម និងកាំបិត ទេតើ!
អ្នកទេសចរណ៍៖ អុញ..!!! តាំងសិល្ប៍ជាង ៥០ឆ្នាំក្នុងព្រៃមិនដែលនិមន្តទៅណា ដឹងថាគេញ៉ាំជាមួយកាំបិត និងសម ទៀត!!!
តាឥសី៖ អុញ…! បែកការហើយអញ!!!

2 Responses to “តាឥសីតាំងសិល្ប៍ (កំប្លែង)”

  1. ព្រហ្មលិខិតគ្មានន័យ Says:

    ហេស….ហេស….ហេស….អរគុណដាក់ខ្លីៗ យូរៗម្តងឥចឹង វាគ្រាន់បាត់ហត់នឿយពីការងារដែ៛ ៕

  2. អគ្គលីបុត្រ Says:

    ហា ហាស 😆 បែកការណ៍!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: