៣. អ្នក​ខ្សោយ​ធ្វើ​របាំង អ្នក​ខ្លាំង​ធ្វើ​របង អ្នក​ខ្វាក់​យក​ជា​ខ្នង អ្នក​កោងកាច​យក​ជា​គ្នា

សុភាសិត​នេះ​មាន​បំណង អប់រំ​មនុស្ស​យើង​ឲ្យចេះរាប់អាន និងអត់អោន​មនុស្សគ្រប់គ្នា មិន​ប្រកាន់​បក្សពួក និង​មិន​រើសអើង ពិសេសសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រង។

Advertisements

One Response to “៣. អ្នក​ខ្សោយ​ធ្វើ​របាំង អ្នក​ខ្លាំង​ធ្វើ​របង អ្នក​ខ្វាក់​យក​ជា​ខ្នង អ្នក​កោងកាច​យក​ជា​គ្នា”

  1. sokchhavorn Says:

    ពិតជាកម្រអ្នកមានកាកាន់បាន​ណាស់


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: