នំប៉ាវប៉េដេ

បុរសខិលខូចម្នាក់ ពូកែខាងញ៉ែ ហើយបានទៅញ៉ែនារីលក់នំប៉ាវម្នាក់ដែលដាក់លើថាស និងកំពុងស្រែកពពាយនាយនៅតាមមាត់ទន្លេ។
បុរសខិល៖ នំប៉ាវ! លក់មួយប៉ុន្មាន?
អ្នកលក់៖ ចាស! មួយ ១៥០០៛! ទិញប៉ុន្មានដែរពូ?
បុរសខិល៖ ខ្ញុំទិញពីរ យកអាមួយនោះន៎!
បុរសខិលនិយាយ ព្រមទាំងលើកដៃចង្អុលទៅកាន់ទ្រូងនាងក្នុងន័យលែបខាយ ប៉ុន្តែគេមិននឹកស្មានថានាងយល់ព្រមឡើយ។ នាងបានចង្អុលឲ្យគាត់ទៅរកកន្លែងស្ងាត់ រួចលូកដៃខ្វេះយកនំប៉ាវពីរឲ្យបុរសខិល។
បុរសខិល៖ អូយ! នំអីក៏ស្អុយក្លៀកម្លេះ?
អ្នកលក់៖ ចាស! អាហ្នឹងនំប៉ាវ (ប៉េដេ) ណាចាស!
បុរសខិល៖ អុញ!!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: