ខ្លឹមសារ​បារមី (១-២)

១. គ្រប់​សត្វ​មាន​ជីវិត សុទ្ធ​តែ​មាន​ចិត្ត​ជា​ប្រធាន មាន​ចិត្ត​ជា​ធំ។ មនុស្ស​មាន​វិធី​អប់រំ​ចិត្ត តែ​សត្វ​តិរច្ឆាន​មិន​មាន​ឡើយ ដូច្នេះ​ជីវិត​មនុស្ស និង​ជីវិត​សត្វ​តិរច្ឆាន ទើប​ផ្សេង​គ្នា ពោល​គឺ​មនុស្ស​បាន​ប្រសើរ​ត្រង់​មាន​ការ​ចម្រើន​ផ្លូវ​ចិត្ត ចម្រើន​គុណធម៌ អប់រំ​រឿយៗ។

២. មនុស្ស​មាន​បញ្ញា មិនត្រូវ​ការ​សម្លាប់​សត្រូវ​ឡើយ រមែង​សម្លាប់​ចំពោះ​តែ​ភាព​ជា​សត្រូវ​របស់​គេ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ ហើយ​ធ្វើ​សត្រូវ​ឲ្យ​ត្រឡប់​មក​ជា​មិត្ត។ ព្រះបរម​ពោធិសត្វ ឃើញ​បច្ចា​មិត្តជា​អ្នក​ជួយ​ឲ្យ​ព្រះអង្គ​សម្រេច​នូវ​បារមី​ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ គឺ​បរមត្ថ​បារមី ដូច្នេះ​ទើប​ព្រះអង្គ​មាន​មេត្តា​ចំពោះ​សូម្បី​តែ​បច្ចា​មិត្ត។

(ដកស្រង់​ពី​សៀវភៅ បារមី​ភាគ ១ របស់ លោកតាអគ្គបណ្ឌិត ប៊ុត សាវង្ស)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: