អាយុរបស់កណ្តុរ

នៅក្នុង​សាលា​បឋម​សិក្សា​មួយ​កន្លែង ក្នុង​ថ្នាក់​រៀន​មួយ មាន​អ្នក​គ្រូ​ម្នាក់​បាន​សួរ​សំណួរ​ទៅ​សិស្ស​តូចៗថា៖
អ្នកគ្រូ៖ មើល! កូនៗ​ទាំងអស់​គ្នា! តើ​កូនៗ​ដឹង​ទេ​ថា​អាយុ​របស់​កណ្តុរ មាន​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ?
ពេលនោះ​ក៏​មាន​ក្មេង​តូចៗ ពីរ​បី​នាក់​បាន​លើក​ដៃ ហើយ​ឆ្លើយ​ដូច​ខាងក្រោម៖

សិស្ស​ទី​១៖ បាទ! អ្នកគ្រូ! កណ្តុរ​មាន​អាយុ​ប្រហែល​ពីរ​ឆ្នាំ!!!
សិស្សទី២៖ បាទ! អ្នកគ្រូ! កណ្តុរ​មាន​អាយុ​ប្រហែល​បី​ឆ្នាំ!!!
អ្នកគ្រូ៖ តើ​មាន​កូនៗ​ណា​ដឹង​ទៀត​ទេ?

 ស្រាប់​តែ​សិស្ស​ទី៣ ម្នាក់​ទៀត​លើក​ដៃ​ហើយ​ឆ្លើយ​ថា៖
សិស្សទី៣៖ បាទ! អ្នកគ្រូ! បើ​តាម​ខ្ញុំ​ដឹង​នោះ ខ្ញុំ​គិត​ថា​អាយុ​របស់​កណ្តុរ​ វា​ស្ថិត​នៅ​លើ​សត្វ​ឆ្មា ជា​អ្នក​កំណត់ អ្នកគ្រូ!!
អ្នកគ្រូ៖ ……!!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: