៥. ធ្វើ​ស្រែ​នឹង​ទឹក ធ្វើ​សឹក​នឹង​បាយ

ស្រែ​គ្មាន​ទឹក

បើ​មិនមាន​ទឹក​ទេ​នោះ តើ​កសិករ​យើង​ធ្វើ​ស្រែ​ដោយ​របៀប​ណា? កសិករ​កម្ពុជា​យើង​ភាគ​ច្រើន​ធ្វើ​ស្រែ​តែងតែ​ពឹង​ទៅ​លើ​មេឃ គឺ​ពឹង​ទៅ​លើ​ទឹក​ភ្លៀង។ ប្រសិន​បើ​មិនមាន​ភ្លៀង​ទេ​នោះ គាត់​តែងតែ​បូម​ទឹក​ពី​ស្រះ ត្រពាំង ឬបឹង ដែល​នៅ​ជិតៗ​នោះ​ ដើម្បី​រដោះ​គ្រោះ​មួយ​គ្រា​តូច​សិន ហើយ​ប្រសិន​បើ​គ្រោះ​រាំង​ស្ងួត​មាន​រយៈពេល​វែង នោះគាត់​នឹង​ជួប​ការ​លំបាក​ហើយ។ ម្យ៉ាងទៀត ការ​ធ្វើ​សឹក​តែង​ត្រូវការ​ស្បៀង (បាយ) ជា​សំខាន់ បើ​មិនមាន​ស្បៀង​ទេ​នោះ តើកងទ័ព​មាន​កម្លាំង​មក​ពី​ណា?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: