ទាយ​ចំ​ម៉ាច់

ស្ត្រី​វ័យ​ក្មេង​ខ្ចី​ធ្វើការ​ក្នុង​ហាង​ខារ៉ាអូខេ​ម្នាក់ បាន​ទៅ​ឲ្យ​គ្រូ​ទាយ​ដ៏​ល្បី​ឈ្មោះ​ទស្សន៍ទាយ​ពី​ដំណើរ​ជីវិត​ដ៏​គ្រោតគ្រាត​របស់​ខ្លួន។

គ្រូទាយ៖ បើ​តាម​ជើង​លេខ​នៅ​ពេល​នេះ​ក្រុម​មនុស្ស​ដែល​នៅ​ក្បែរ​ខ្លួនអ្នក​បំផុត អាច​ត្រូវ​ខក​បំណង ឬ​អស់​សង្ឃឹម​ចំពោះ​ខ្លួន​អ្នក​ខ្លាំង​ណាស់។

ស្ត្រី​វ័យ​ក្មេង៖ អូហ៍! ពិតជា​ចំ​ម៉ាច់​តែ​ម្តង​លោកគ្រូ ព្រោះ​ថ្ងៃ​នេះ​ខ្ញុំ​ភ្លេច​យក​កាបូប​លុយ​មក​ជាមួយ ឥឡូវ​នេះ​គ្មាន​មួយ​កាក់​មួយ​សេន​ក្នុង​ខ្លួន​ទេ ហើយ​សូម្បីតែ​ទ្រនឹប​លោកគ្រូ​ក៏​គ្មាន​ដែរ។

គ្រូទាយ៖ អុញ!!!
 

(ដកស្រង់​ពី​កាសែត រស្មីកម្ពុជា ឆ្នាំទី ១៧ លេខ ៤៩៣៦ ថ្ងៃទី ០៣ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០០៩)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: