ផ្ទុយ​គ្នា (កំប្លែង)

ក្នុង​ពិធី​ជប់លៀង​មួយ​កន្លែង បុរស​ពីរ​នាក់​បាន​ជជែក​គ្នា​ពី​រឿង​ស្ត្រី។
បុរស​ទី១៖ នែ៎​! សម្លាញ់​! ស្ត្រី​ម្នាក់​ដែល​សក់​ខ្មៅ​រាង​ស្វែល​អង្គុយ​ខាង​ឆ្វេង​ដៃ​តុ​នៅ​ចំ​ពីមុខ​យើង​នេះ​ ជា​ភរិយា​របស់​ខ្ញុំ ចំណែក​ស្ត្រី​សក់​ទង់ដែង​​ដែល​នៅ​ខាង​ស្តាំ​ដៃ​នោះ​វិញ​ជា​ស្រី​ស្នេហ៍​លួចលាក់​របស់​ខ្ញុំ​តែម្តង។
បុរស​ទី២៖ អូហ៍! ចៃដន្យ​ណាស់​ទំនាក់ទំនង​ស្នេហា​លួចលាក់​របស់​ឯង​ផ្ទុយ​ពី​ខ្ញុំ គឺ​ឯង​លួច​មាន​ស្នេហា​លួចលាក់​ជាមួយ​ស្ត្រី​សក់​ទង់ដែង​ដែល​អង្គុយ​ខាង​ស្តាំ​ដៃ ប៉ុន្តែ​គ្នា​វិញ​ស្ត្រី​ដែល​មាន​សក់​ពណ៍​ខ្មៅ​អង្គុយ​ខាង​ឆ្វេង​ដៃ​នោះ​គឺ​ជា​ស្ត្រី​ស្នេហ៍​លួចលាក់​របស់​ខ្ញុំ​ដែរ​ណា​សម្លាញ់​អើយ។
បុរស​ទី១៖ អុញ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: