ពិធីចម្រើនព្រះបរិត្ត


កិច្ចចម្រើនព្រះបរិត្តដែលអ្នកផងហៅថា “សូត្រមន្ត” នោះជាកិច្ចមួយដែលពុទ្ធសាសនិកជនតែងធ្វើតាមពេលដែលខ្លួនត្រូវការ ដោយជឿថា កិច្ចនេះសម្រាប់រំដោះគ្រោះថ្នាក់ ឧបទ្រពចង្រៃ និងដើម្បីចម្រើនសិរីសួស្ដីជ័យមង្គល។ ជំនឿនេះជាជំនឿចាស់យូរអង្វែងណាស់មកហើយរបស់ពុទ្ធបរិស័ទ ដោយមានគោលចារឹកគ្រប់គ្រាន់តាមគម្ពីរព្រះពុទ្ធសាសនា ដែលមានដំណាលក្នុងធម្មបទកថាភាគទី ៤ ត្រង់រឿងអាយុវឌ្ឍនកុមារ និងក្នុងធម្មបទកថាភាគទី ៧ ត្រង់រឿងអត្តនោបុព្វកម្ម។

Advertisements

One Response to “ពិធីចម្រើនព្រះបរិត្ត”

  1. Samady KS Says:

    ខ្ញុំ​អត់​យល់​….​ម៉េច​ក៏​មិន​ពន្យល់​អោយ​ច្បាស់​ជាង​ហ្នឹង​បន្តិច​ទៅ​មើល៏…!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: