ហេតុអ្វីយើងសម្លឹងមើលមិនឃើញ​ក្លិន

យើង​សម្លឹងមើល​មិនឃើញ​ក្លិន ព្រោះ​ក្លិន​គឺជា​សារជាតិ​ទំហំ​តូចៗ​បំផុត​ដែល​មិនអាច​សម្លឹងមើល​ឃើញ​ដោយ​ភ្នែក​ទទេ​បាន។

ក្លិន​អណ្ដែត​នៅក្នុង​ខ្យល់​អាកាស ហើយ​បានធ្វើ​ចលនា​អណ្ដែត​រសាត់​មកប៉ះ​ត្រូវ​ច្រមុះ​របស់យើង។ ក្លិន​អាច​ធ្វើ​ចលនា​បាន​ឆ្ងាយពាសពេញ​តាម​ជាមួយ​ខ្យល់អាកាស។

ដោយសារ​ខ្យល់​អាកាស​ក្ដៅ​ស្រាលជាង​ខ្យល់អាកាស​ត្រជាក់ ដូច្នេះ​ធ្វើឱ្យ​អាកាសធាតុ​ក្ដៅ​ធ្វើចលនា​បាន​ល្អជាង ដូច្នេះ​ទើប​វា​នាំ​ក្លិន​សាយភាយ​បានច្រើនជាង។

ជាទូទៅ ក្នុង​ថ្ងៃ​ដែល​មានខ្យល់អាកាស​ក្ដៅ ទើប​ក្លិន​អាច​សាយភាយ​បាន​ល្អ និង​ទៅឆ្ងាយ​ជាង​ថ្ងៃ​ដែលមាន​អាកាសធាតុ​ត្រជាក់។

នៅពេល​ក្លិន​អណ្ដែត​រសាត់​មកប៉ះចំ​ច្រមុះ វា​តែង​បញ្ជូន​ទិន្នន័យ​ទៅត្រង់​ខួរក្បាល ធ្វើឱ្យ​យើង​ដឹងថា​មាន​ក្លិន និង​ដឹងថា​ជា​ក្លិន​ក្រអូប ឬ​ក្លិន​ស្អុយ៕

(ដកស្រង់​ពី​កាសែត រស្មីកម្ពុជា ឆ្នាំទី ១៧ លេខ ៤៩៤១ ថ្ងៃទី ០៩ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០០៩)

One Response to “ហេតុអ្វីយើងសម្លឹងមើលមិនឃើញ​ក្លិន”

  1. ធារី Says:

    I think this is some part of chemistry, thanks for sharing me this:)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: