រឿងកំប្លែង៖ រួចគ្នា

បុរសអ្នករស់នៅ​ទីជនបទម្នាក់​បានមក​គោះទ្វារ​ផ្ទះ​សេដ្ឋី​ក្នុងស្រុក​ភូមិ​ជាមួយគ្នា ដែល​កំណាញ់​ម៉ៅស្វិត​ម្នាក់ឡើង៖
បុរស៖ កាលពី​ព្រឹកមិញ ឆ្កែរបស់​លោកសេដ្ឋី​បានរួចចេញ​ក្រៅផ្ទះ​ទៅ​ខាំ​ប្រពន្ធខ្ញុំ​កំពុងដើរ​តាមផ្លូវ ឥឡូវនេះ​លោកសេដ្ឋី​ត្រូវតែ​សងថ្លៃ​ព្យាបាលឱ្យប្រពន្ធខ្ញុំ​ជាការ​ចាំបាច់​ហើយ។
 
សេដ្ឋី៖ (ញញឹម​យ៉ាង​ចំអក មុន​និយាយឡើង) រឿងប៉ុណ្ណឹង​សោះ​មាន​រឿងអ្វី​ធំដុំ! បើអ៊ីចឹង អ៊ីចេះទៅចុះ ឯងទៅ​យកឆ្កែ​របស់ឯង​ឱ្យមក​ខាំ​ប្រពន្ធ​ខ្ញុំវិញចុះ ដើម្បី​ឱ្យបាន​រួចគ្នា។ ឯងចង់​ឱ្យឆ្កែឯងខាំ​ច្រើន​ចង្កូម​ក៏​បានដែរ កុំឱ្យឯង​ចាញ់ប្រៀប៕

(ដកស្រង់ពីកាសែត រស្មីកម្ពុជា ឆ្នាំទី ១៧ លេខ ៥០៤៩ ថ្ងៃ ១៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០០៩)
Advertisements

2 Responses to “រឿងកំប្លែង៖ រួចគ្នា”

  1. ចាន់ផល Says:

    សេដ្ឋីនេះឡប់ឡប់! 🙂

  2. ឧត្តម Says:

    គាត់ឆ្លាត សុខចិត្តឲឆ្កែខាំប្រពន្ឋ មិនសុខចិត្តឲខាំខ្លួនឯង


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: