ការបំបៅកូនដោយទឹកដោះច្រើនជាង ៦ខែធ្វើឱ្យសុខភាពផ្លូវចិត្ត និងខួរក្បាលកុមារប្រសើរឡើង

សាស្ត្រាចារ្យ វេន ឌី អុតឌី ដែល​ដឹកនាំ​ការសិក្សា​នេះ​បាន​និយាយថា ការបំបៅ​កូន​ដោយ​ទឹកដោះ​ទំនងជា​មាន​អត្ថប្រយោជន៍​ច្រើនចំពោះ​សុខភាព​ផ្លូវចិត្ត​របស់​កុមារ​នៅពេល​ធំ​ពេញវ័យ …

សូមចុចមើលទីនេះ http://www.krookroo.com/health/general-health/66-health-general-5.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: