ការហាត់ប្រាណនៅទីធ្លាដែលមានរុក្ខជាតិជុំវិញជួយធ្វើឱ្យសុខភាពផ្លូវចិត្តប្រសើរឡើង

ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវ​អះអាងថា ការហាត់ប្រាណ​ត្រឹមតែ​៥នាទី​នៅ​ទីធ្លា​ដែល​មាន​រុក្ខជាតិ​នៅ​ជុំវិញ ដូចជា​នៅតាម​សួន ជាដើម អាច​ធ្វើឱ្យ​សុខភាព​ផ្លូវចិត្ត​ប្រសើរឡើង ។

មាន​ភស្ដុតាង​កាន់តែ​ច្រើន​ឡើង​ដែលថា ការរួមផ្សំ​សកម្មភាព​ផ្សេងៗ ដូចជា ការដើរ​ឬ​ការជិះកង់​ជាមួយ​ធម្មជាតិ​នោះ​ជួយបង្កើន​សុខុមាលភាព​របស់អ្នក​ប្រសើរឡើង ។ នៅក្នុង​ការវិភាគ​ថ្មីៗ​នេះ​ក្រុម​អ្នកស្រាវជ្រាវ​នៅ​អង់គ្លេស​បាន​ពិចារណា​ទៅលើ​ភស្ដុតាង​ដែលទទួល​បាន​ពី​មនុស្ស ១២៥០នាក់​នៅក្នុង​ការសិក្សា​ចំនួន១០ ហើយ​បានរកឃើញថា មាន​ការប្រសើរ​ឡើង​យ៉ាងឆាប់រហ័ស​នៅក្នុង​អារម្មណ៍ និង​ការជឿជាក់​លើ​ខ្លួនឯង ។

ការសិក្សា​ដែល​ចុះផ្សាយ នៅក្នុងទិនានុប្បវត្តិ​បច្ចេកវិទ្យា និង​វិទ្យាសាស្ត្រ​បរិស្ថាន​បានលើកឡើងថា ឥទ្ធិពល​ដ៏ខ្លាំង​បំផុត​គឺ​កើតមាន​លើ​ក្រុមយុវវ័យ ។ ការស្រាវជ្រាវ​បាន​តាមដាន​ទៅលើ​សកម្មភាព​ក្រៅផ្ទះ​ខុសៗគ្នា​ជាច្រើន​រួមមាន​ការដើរ ការថែសួន ការជិះកង់ ការនេសាទ ការជិះទូក ការជិះសេះ និង​ការដាំដំណាំ នៅតាម​ទីតាំង​ដូចជា សួនច្បារ ឧទ្យាន ឬ​ហាត់ប្រាណ​តាមផ្លូវ​ដែលមាន​រុក្ខជាតិ​អម ។ ប្រសិទ្ធភាព​ដ៏ច្រើន​ត្រូវបាន​ឃើញ​នៅក្នុង​រយៈពេល​ត្រឹមតែ​៥នាទី​ប៉ុណ្ណោះ ។

ដោយ​តាមដាន​ទៅលើ​បុរស និង​ស្ត្រី​ដែលមាន​វ័យ​ផ្សេងៗគ្នា​ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវ​បានរកឃើញថា ការប្រែប្រួល​ផ្នែកសុខភាព​ទាំង​រាងកាយ និង​ផ្លូវចិត្ត​មាន​ច្រើន​នៅក្នុង​ចំណោម​យុវវ័យ និង​សុខភាព​ផ្លូវចិត្ត ៕

(ដកស្រង់ពីកាសែត រស្មីកម្ពុជា លេខ ៥១៨៨ ថ្ងៃទី ០៤ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១០)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: