សម្លេងកំប្លែងផ្សេងៗ

១. សិស្ស​ពូកែ និងអ្នកគ្រូឆ្លាតរបស់វិទ្យុព្រៃស្ដុក
២. កម្មវិធីសម្ភាសការងាររបស់វិទ្យុព្រៃស្ដុក
៣.ជួបអ្នកឧបត្ថមកម្មវិធីរបស់វិទ្យុព្រៃស្ដុក
……………………………………………….

អានលម្អិតនៅខាងក្រោមនេះ

http://www.krookroo.com/entertainments/68-joke-1.html

Advertisements

2 Responses to “សម្លេងកំប្លែងផ្សេងៗ”

  1. ក្មេងកាមទេព Says:

    វិទ្យុព្រៃស្ដុក មានតែប៉ុន្មាននាក់ ចូលចិត្តនិយាយអ្វីប្លែកៗ មិនយល់នូវអ្វីដែលនិយាយ មិនដឹងចង់មានន័យថាម៉េច!!!

  2. Channthoeurn Says:

    Keat chas te tvey ey ke happy neng


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: