ដំណឹងជ្រើសើរើសមន្ត្រីជាប់កចិ្ចសន្យា

សេចក្ដីជូនដំណឹង
          ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ មាន​កិត្តិយស​ជម្រាប​ជូន​ដំណឹង​ដល់​សាធារណៈជន​ទាំងពីរ​ភេទ ជ្រាប​ថា ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ មាន​តម្រូវការ​ប្រឡង​ជ្រើសរើស​មន្ត្រី​ជាប់កិច្ចសន្យា ចំនួន ១២ នាក់ ដើម្បី​មក​បម្រើ​ការងារ​ផ្នែក​វិភាគធុរកិច្ច (Business Analyst) នៅ​នាយកដ្ឋាន​ព័ត៌មានវិទ្យា នៃ​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ។ នៅពេល​បញ្ចប់​​កិច្ចសន្យា​រយៈពេល ០២ ឆ្នាំ មន្ត្រី​ទាំងនេះ​នឹង​មាន​ឱកាស​ក្លាយជា​មន្ត្រី​រាជការ​ពេញសិទ្ធ​របស់​ក្រសួង ក្នុង​ករណី​ដែល​ក្រសួង​មាន​តម្រូវការ និង​ផ្អែក​តាម​គុណសម្បត្តិ​នៃ​ការខិតខំ​បំពេញ​ភារកិច្ច​របស់​មន្ត្រី​នីមួយៗ ។

            សាធារណជន​ទាំងពីរ​ភេទ ដែល​មាន​បំណង​ចូលរួម​ការប្រឡង​ជ្រើសរើស​នេះ ត្រូវ​មាន​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​ដូចតទៅ៖

            ១. មាន​សញ្ញាបត្រ​បរិញ្ញាបត្រ​ផ្នែក​គណនេយ្យ ហិរញ្ញវត្ថុ ឬ សេដ្ឋកិច្ច (មុខវិជ្ជា​ដែល​ត្រូវ​ប្រឡង)
            ២. មាន​ចំណេះដឹង​ផ្នែក​ភាសាអង់គ្លេស (មុខវិជ្ជា​ដែល​ត្រូវ​ប្រឡង)
            ៣. មាន​ចំណេះដឹង​ផ្នែក​ព័ត៌មានវិទ្យា
            ៤. មាន​អាយុ​មិន​លើស​ពី ៣៥ ឆ្នាំ

            សេចក្ដី​ដូចបាន​ជម្រាបជូន​ខាងលើ ប្រសិនបើ​សាធារណៈជន​មាន​បំណង​ចូលរួម​ការប្រឡង​ជ្រើសរើស​នេះ សូម អញ្ជើញ​មក​ដាក់​ពាក្យ និង​បំពេញ​បែបបទ​នៅ​វិទ្យាស្ថាន​សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នៃ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមាន​អាសយដ្ឋាន​ផ្លូវលេខ ៩០ សង្កាត់ វត្តភ្នំ ខណ្ឌ ដូនពេញ ចាប់ពី​ថ្ងៃជូនដំណឹង​នេះ​តទៅ រហូត​ដល់​ថ្ងៃទី ៣០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១០ ។ កាលបរិច្ឆេទ​នៃ​ការប្រឡង និង​បញ្ជី​រាយនាម​បេក្ខជន​ត្រូវ​ប្រឡង​​នឹងមាន​​បិទ​ផ្សាយ​​ជូន​នៅ​វិទ្យាស្ថាន​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ។

3 Responses to “ដំណឹងជ្រើសើរើសមន្ត្រីជាប់កចិ្ចសន្យា”

 1. samnag( Lucky) Says:

  I’m interest in this news. But the problem is that i still not graduate my B.A degree in Finance and Banking. That’s why this is not my opportunity. By the way, i’m looking the chance when i graduate i’ll try. Oh, do you have some documents related to the exam that the ministry of finance has already examed?

  • sethaiech Says:

   Thanks for you interest, and sorry I don have any documents related to previous exam. I think this type of exam is just the first time at Ministry of Economy and Finance. I wish you will have opportunity more in future after graduate your B.A.
   Good luck

 2. Nguon Satha Says:

  I am really interested in this kind of job too. But my chance yet to come…I do hope to have another chance for this job… Lecturer, if you have the announcement again, please help inform me. I’ll try my best to take the exam….Best regards…


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: