ប្រលង​សិស្សពូកែ​គណិតវិទ្យា​ពិភពលោក​ឆ្នាំ ២០១០

ការប្រលង​ប្រកួតប្រជែង​គណិតវិទ្យា​ទូទាំងពិភពលោកក្នុង​ឆ្នាំ ២០១០ នេះប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៅក្នុង​ប្រទេស កាសាក់ស្ថាន ។ សិស្ស​របស់​ប្រទេសកម្ពុជាយើងចំនួន ៦ នាក់​ក៏​បានចូលរួម​ក្នុង​ការប្រលងនេះ​ផងដែរ ដែលមាន​ឈ្មោះ​ដូចខាងក្រោម៖

  1. Iea Bunthan (ពិន្ទុ 14/42 ចំណាត់ថ្នាក់ 267 ទទួលបាន​ប័ណ្ណកិត្តិយស)
  2. Chea Pumsakheyna (ពិន្ទុ 12/42 ចំណាត់ថ្នាក់ 338 ទទួលបាន​ប័ណ្ណកិត្តិយស)
  3. Vong Vuthea (ពិន្ទុ 11/42 ចំណាត់ថ្នាក់ 352 ទទួលបាន​ប័ណ្ណកិត្តិយស)
  4. Seng Sodarith (ពិន្ទុ 8/42 ចំណាត់ថ្នាក់ 352 ទទួលបាន​ប័ណ្ណកិត្តិយស)
  5. Soth Bunchhieng (ពិន្ទុ 7/42 ចំណាត់ថ្នាក់ 419 ទទួលបាន​ប័ណ្ណកិត្តិយស)
  6. Ly Tepkagna (ពិន្ទុ 6/42 ចំណាត់ថ្នាក់ 446)

គួរ​បញ្ជាក់​ផងដែរ​ថា​សិស្ស​ដែល​ទទួលបាន​ចំណាត់ថ្នាក់​លេខ១មកពីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ចំណាត់ថ្នាក់លេខ២​មកពី​សហរដ្ឋអាមេរិក ចំណាត់ថ្នាក់​លេខ៣​មកពី​ប្រទេសស៊ែប៊ី ចំណាត់ថ្នាក់លេខ៤​មកពី​ប្រទេសតួគី អាឡឹម៉ង់និងចិន ។ ម្យ៉ាងទៀតចំណាត់ថ្នាក់​ទៅតាម​ប្រទេស​នីមួយៗ​គឺ៖ លេខ១ សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន លេខ២ សហព័ន្ធរុស្សី លេខ៣ សហរដ្ឋអាមេរិក លេខ៤ សាធារណរដ្ឋកូរ៉េឬ​កូរ៉េខាងត្បូង និង​លេខ៥ ​កាសាក់ស្ថាន​និង​ថៃឡង់ដ៍ ។
ព័ត៌មាន​លម្អិត​សូម​ចុច៖
http://www.imo-official.org/year_individual_r.aspx?year=2010&column=rank&order=asc&gender=hide&nameform=western

ទាញយក​វិញ្ញាសាប្រលង៖ imo-2010-problem-eng.pdf
ទាញយក​ចម្លើយ៖ imo-2010-solutions.pdf

Advertisements

One Response to “ប្រលង​សិស្សពូកែ​គណិតវិទ្យា​ពិភពលោក​ឆ្នាំ ២០១០”

  1. Channthoeurn Says:

    if me I think can get number I


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: