មូលហេតុ​នៃ​អាការៈ​ឈឺចាប់​ពេល​ធ្លាក់រដូវខែ

បើសិន​មិនមាន​ការ​ចាប់​បដិសន្ធិ​ទារក ស្បូន​តែង​កៀប​ដើម្បី​បញ្ចេញ​ឈាម​ចេញ​មក​ក្រៅ។ ពេល​ខ្លះ​ការ​កៀប​នេះ​អាច​ធ្ងន់ធ្ងរ​បន្តិច​រហូត​ធ្វើឲ្យ​សាច់ដុំ​របស់ស្បូន​កើត​ការ​រមួល បង្ក​ឲ្យ​ឈឺចាប់​ឡើង។ បើ​ក្នុង​ករណី​ស្បូន អូវែ (Ovary) ឬ​បំពង់​អូវែ កើត​អការៈ​ខុសពី​ប្រក្រតី ប្រព័ន្ធ​រត់​វិលវល់​របស់​ឈាម​មាន​បញ្ហា ឬ​មាន​ការ​តានតឹង​អារម្មណ៍ខ្លាំង ស្ត្រី​ក៏​អាច​អការៈ​ឈឺ​ចុកចាប់​នៃ​ការ​ធ្លាក់​រដូវ​ខែ​មក​ដូចគ្នា៕

(ដកស្រង់​ពី​កាសែត រស្មីកម្ពុជា ឆ្នាំទី ១៧ លេខ ៤៩៣៦ ថ្ងៃទី ០៣ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០០៩)
Advertisements